privacy
b u r N - o U T
www.watwiljemijvertellen.eu
Home Info boek Fragmenten E-book Auteur Uitgeverij Boek bestellen Links Contact

Info boek burN-oUT

Boekgegevens

stress bij hulpverleners
Titel:
burN-oUT
Ondertitel:
www.watwiljemijvertellen.eu
Auteur:
Danny Demeersseman
Uitgeverij:
Verschijningsdatum:
17 januari 2018
ISBN-NUMMER:
978 90 736 2679 9
Nur Code:
895
Verkoopprijs:
18,50 euro
Verzending BE:
2,50 euro
Verzending NL:
7,50 euro
Volume:
169 pagina's
Formaat:
15x215x135 mm
Gewicht:
227,00 gram
Productwijze:
Paperback

Samenvatting boek

Als lezer bezoek je, met Don Key als gids, een tentoonstelling over aanpak en preventie van burn-out. Op elke verdieping, vijf in het totaal, maak je op een interactieve manier kennis met een fase uit het behandelingsprogramma.

In de ophelderingsfase sta je stil bij de vraag: wat is het NUT van burN-oUT? Ook aan het aanvaardingsproces van deze ingrjpende wake-up call wordt ruime aandacht besteed. Neem daarom een ervaren coach onder de arm om jou te helpen jouw persoonlijkheid en arbeids- en privésituatie op elkaar af te stemmen.

Tijdens de oplaadfase krijg je ruimschoots de tijd om jouw batterij volledig op te laden. We presenteren een buffet met energiegevers en overlopen samen met jou de te vermijden lijst met energievreters. Dagelijkse regelmaat is het voornaamste aandachtspunt in deze fase.

Doorheen de ontknopingsfase worden al de facetten die samenhangen met burn-out volledig uitgediept. In deze fase dien je cruciale knopen door te hakken om burn-out aan te pakken door negatieve overtuigingen te vervangen door realistische, positieve beweringen zoals bvb. “efficiëntie is belangrijk, maar prefectie is onrealistisch” of “het is leuk dat sommige mensen mij leuk vinden en het is normaal dat niet iedereen mij fantastisch vindt”.

In de opstartfase ga je geleidelijk weer aan het werk. Dankzij nieuwe bouwstoffen als acceptatie, zelfliefde, vergeving, dosering, mildheid, dankbaarheid, authenticiteit, moed, zelfrealisatie … krijgt jouw immuunsysteem zijn broodnodige brandstof terug, komt jouw zenuwstelsel terug in balans en daalt jouw stressniveau. Langzamerhand borrelt er opnieuw enthousiasme in jouw bloedvaten.

Parallel met deze opstartfase loopt de opvolgingsfase, waarin je nauwlettend vaststelt hoe jouw nieuwe ik in staat is om negatieve stress binnen aanvaardbare perken te houden, tijdig en voldoende frequent rustige paden te bewandelen en stimulerende uitdagingen aan te gaan.

Besef dat terugval heel reëel is, maar niet rampzalig! Wees geduldig en niet overmoedig! Leer uit het verleden en uit het nu. Ontdek welke sleutels toegang geven naar echt geluk.

“Probeer een ezel te zijn”, glimlacht Don Key “en stoot jezelf niet tweemaal tegen de burn-outsteen.”

Inhoudstafel boek

 • VOORSTELLING VAN DE EXPOSITIE
  • Maak kennis met de auteur
  • Ontdek het doel van deze expositie
 • DE OPHELDERINGSFASE
  • Zoek professionele hulp
  • Achterhaal de missie van burn-out
  • Begrijp hoe stress en burn-out ontstaan
   • Aanleidingen
   • Beweringen die negatief zijn
   • Consequenties die negatief zijn
  • Aanvaard dat je een burn-out hebt
   • Ontkennen
   • Ervaren van woede
   • Onderhandelen
   • Beleven van verdriet en/of depressie
   • Aanvaarden
 • DE OPLAADFASE
  • Begin bij het begin
  • Verhoog je energieniveau
   • Leer opnieuw ontspannen en genieten
   • Bouw aan je conditie
   • Investeer in een goede nachtrust
   • Zorg voor gezonde voeding
   • Volg een hersendieet
   • Stop met multitasken
   • Beperk het aantal prikkels
   • Leef mindful
   • Ontwikkel dankbaarheid en ontdek nugeluk
   • Onderhoud je sociale contacten
  • Kies voor dagelijkse regelmaat
  • Wees een waakhond voor je energieniveau
 • DE ONTKNOPINGSFASE
  • Evalueer je huidige situatie
  • Ontmasker de zin van jouw leven
  • Ontknoop het ABC-stressmodel
   • Aanleidingen
    • Gebeurtenissen
    • Eigen behoeften
    • Externe verwachtingen
    • Interne en externe hulpbronnen
   • Beweringen die negatief zijn
   • Consequenties die negatief zijn
    • Negatieve stress
    • Negatieve acties
    • Burn-out

  • Ga negatieve stress en burn-out te lijf
   • Ontmantel de ABC-stressfactoren
    • Aanleidingen weerleggen
    • Beweringen ontkrachten
    • Consequenties tegenspreken
   • Bedenk vragen om argumenten te vinden
   • Ontdek de voornaamste negatieve beweringen
   • Ontwikkel positieve acties
  • Ervaar burn-out via de autometafoor
  • Kies voor zelfverwezenlijking
  • Bereken je stressniveau
  • Begrijp hoe gedrag ontstaat
 • DE OPSTARTFASE
  • Ga niet te vlug van start
  • Overtuig jezelf van positieve overtuigingen
  • Maak tijd voor extra vaardigheden
   • Spoor eventuele schuldgevoelens op
   • Doceer het vak zelfcompassie
   • Maak kennis met de invloed van woorden
   • Zorg voor een leven in balans
   • Ontdek de vijf beluksemmers
   • Beschouw een probleem als een boodschap
   • Detecteer jouw authentieke ik
   • Neem verantwoordelijkheid
   • Durf je kwetsbaarheid te tonen
   • Ga op zoek naar nieuwe vragen
  • Draag als werkgever ook een steentje bij
 • DE OPVOLGINGSFASE
  • Sta stil bij de toekomst
  • Ga er voor
 • EINDE EXPOSITIE
  • Literatuurlijst