privacy
b u r N - o U T
www.watwiljemijvertellen.eu
Home Info boek Fragmenten E-book Auteur Uitgeverij Boek bestellen Links Contact

Het NUT van burN-oUT!

U kan HIER inschrijven voor mijn lezing over aanpak en preventie van stress en burn-out.

BurN-oUT: www.watwiljemijvertellen.eu, het nieuwste boek van psycholoog Danny Demeersseman, heeft als opzet personen met een burn-out te ondersteunen tijdens hun herstel door praktische tips te geven rond energieherstel, inzicht te verschaffen in het onstaan van burn-out en nieuwe vaardigheden aan te leren om anders om te gaan met stress. De nadruk ligt op anders denken.

stress bij hulpverleners

In dit boek over burn-out doorloop je vijf grote fasen om inzicht te verwerven in wat jou is overkomen en om, stap voor stap, jouw weg te crëëren naar herstel van burn-out. Er is ook ruime aandacht voor terugvalpreventie.

Als je geconfronteerd wordt met een burN-oUT, dan wil je zo vlug mogelijk opknappen en denk je niet onmiddellijk: oeps, ik heb een burn-out. Wat is het NUT hiervan?

Het is begrijpelijk dat je, in een eerste reactie, burn-out als een boeman aanziet. Iemand die geen rekening houdt met jouw onfortuinlijke situatie en weinig aandacht schenkt aan de inspanningen die je levert om het tij te keren.

Maar, burn-out is geen pestkop en zeker geen strafrechter. Probeer burn-out te beschouwen als een bezorgde ouder die niet langer lijdzaam wil toezien hoe jij steeds verder wegzinkt in een oeverloos stressmoeras en daarom uit liefde drastisch ingrijpt opdat jij zou beseffen dat ingrijpende aanpassingen nodig zijn om weer vaste grond onder je voeten te voelen.

stress psycholoog Gent